MGT3408 (GM214): เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

45.00 ฿

รหัสสินค้า: MGT3408-b หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , , , ,

รายละเอียด

2015-11-21_005155

MGT3408 (GM214)     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ                           45 บาท

เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด  (อัตนัย 4 ข้อ )