Posted on

วิธีชำระเงิน

1. จดชื่อหนังสือที่สนใจ
2. ชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือโอนผ่านตู้ ATM ชื่อบัญชี : กมลพร ไตรเวียง

 ธนาคารไทยพาณิชย์   เลขที่บัญชี 407-871369-9
 ธนาคารกสิกรไทย   เลขที่บัญชี 025-1-82069-4
3. แจ้งชำระเงิน ทาง Line ID : ruacademy โดยส่งข้อมูลดังนี้
  • หลักฐานการโอนเงิน สลิปโอนเงิน หรือสำเนาใบนำฝาก
  • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก
  • ที่อยู่เพื่อจัดส่ง และ อีเมล์
  • ชื่อหนังสือ

สอบถามเพิ่มเติม

  • Line ID : ruacademy
  • โทรศัพท์ : 062-706-5756